Χειρουργεία και αναισθησία

Στο κτηνιατρείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο χειρουργικό μας τμήμα!
Αποκλειστικός χώρος για τις επεμβάσεις, εξειδικευμένος εξοπλισμός, χορήγηση εισπνευστικής αναισθησίας,
με συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών (monitoring) για όλους τους ασθενείς.
Στόχος μας η ασφάλεια κατά την αναισθησία, η ελάττωση του χειρουργικού χρόνου καθώς και η μέγιστη αναλγησία ώστε όλα τα ζώα που υπόκεινται σε χειρουργείο να έχουν την ιδανική αποκατάσταση.