Βρισκόμαστε Γ. Καπέτα 31-33, Κιλκίς, 61100

Ωρες Λειτουργίας:
Καθημερινά
Πρωί: 10:00-14:00
Απόγευμα: 18:00 – 20:00
Σάββατο
10:00-14:00

info@animalstreet.gr
☎
23410-26888